Opningstider 2020:

Måndag 08:00 -19:00
Tysdag 08:00 -19:00
Onsdag 08:00 -19:00
Torsdag 08:00 -19:00
Fredag 08:00 -15:00
Laurdag 10:00 -15:00
Søndag 12:00 -17:00 (Sjølvbetjent)
   
   
   

Time bibliotek Ein oase for kunnskap og oppleving

Time bibliotek samarbeider med Klepp bibliotek og Sola bibliotek under nemninga Jærbiblioteka. Visjonen til Time bibliotek er «Ein oase for kunnskap og oppleving». Biblioteket er samlokalisert med Garborgsenteret. Me ligg like ved høghuset og næringssenteret Forum Jæren ved jernbanestasjonen på Bryne, og er næraste nabo til Bryne vidaregåande skule. Me er ein stad kor publikum kjem for å låna bøker, som er kjerneverksemda i biblioteket, men dei får og eit stort og variert tilbod gjennom arrangement for store og små, unge og eldre. Programmet vårt består mellom anna av: litterær lunsj, foredrag, konsertar, debattar, film- og teaterframsyning for barn og mykje meir.

I tillegg til lange opningstider dagleg, har me sjølvbetjening på sundagar mellom kl 12-17.

Time bibliotek tilbyr også gratis lån av studieceller og møtelokale i opningstida, og ein lesesal ein kan benytta etter stenging, med toalett og eigen utgang. Me tilbyr utleige av Storsalen til ulike arrangement – både for bedrifter, organisasjonar og privatpersonar. Sjå leigeprisar her: https://jaerbiblioteka.no/lan-og-leige-av-lokale-time-bibliotek

Du kan kontakta oss på telefon: 51 77 61 70 eller e-post: bibliotek@time.kommune.no

 

Me er også å finna på sosiale media som Facebook, Twitter og Instagram.                                            

 

 

Time bibliotek held stengt alle heilagdager, samt nyttårs-, påske-, pinse- og julaften. Me har òg avvikande opningstider i feriar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinære opningstider 2020:

Måndag 08:00-19:00
Tysdag 08:00-19:00
Onsdag 08:00-19:00
Torsdag 08:00-19:00
Fredag 08:00-15:00
Laurdag 10:00-15:00
Sundag 12:00-17:00 (Sjølvbetjent)
   
   
   

 

      Time bibliotek held stengt alle heilagdager, samt nyttårs-, påske-, pinse- og julaften.

                     Me har òg avvikande opningstider i feriar.

 

  Lån og leige av lokale

 

Time bibliotek og Garborgsenteret disponerer fleire rom du kan låna eller leiga. Ta kontakt på bibliotek@time.kommune.no dersom du vil nytta rom hjå oss.

 

 Aviser ved Time bibliotek

Biblioteket abonnerer på mange aviser, både lokale og nasjonale. Kom gjerne med framlegg dersom du saknar ei avis.

Me har ein koselig aviskrok i biblioteket kor du kan lese lokale og nasjonale dagsferske aviser, og slå av ein prat om du ønskjer.

Me er ein hotspot for Pressreader. Du kan laste ned appen i Appstore, Google Play m.m og komme innom biblioteket for å «opne» 3 dagar med fri tilgang av aviser frå heile verda. Når dei 3 dagana er omme kan du komme tilbake og få tilgang på ny.

Via Nasjonalbibliotekets nettside kan du søke digitalt i aviser. Finn ut kva som skjedde i Noreg dagen du vart fødd, eller finn gamle artiklar frå dine slektninger langt tilbake. Nasjonalbiblioteket held på å digitalisert alle aviser utgitt i Noreg. Nokon er tilgjengelige for alle IP-adresser, nokon må du logge på med passord frå biblioteket, i bibliotekets lokaler. Nokon kan du berre opne i Nasjonalbibliotekets lokaler.

 

Digital fotosamling

Time bibliotek har, i samarbeid med Jærmuseet, digitalisert ca 3500 bilde frå den lokale fotosamlinga. No kan alle enkelt få tilgang til bilda. Samlinga inneheld mellom anna fleire hundre Widerøe-bilde (flyfoto) frå heile kommunen frå 1950-60-talet, innsamla bilde til dei to siste banda av Time gard og ætt, og rundt 2000 bilde tatt av Peder Netland. Hans bilde er av alt frå bygningar og familiar til kvardagssituasjonar.

Klikk på lenka nedanfor for å finne bilete frå fotosamlinga.

https://digitaltmuseum.no

 

                                   

Vilkår for bruk av fotografi frå Time bibliotek si fotosamling

 

  1. Fotografen eller biblioteket har alle rettar til alle bileta i samlinga. Bileta kan ikkje brukast utan samtykke frå  fotografen eller biblioteket.
  2. Den som bestiller bilete, kjøper berre retten til å bruka det i avtalt samanheng. Skal biletet brukast i annan samanheng ein annan gong, må dette avtalast med biblioteket.
  3. Ved bestilling av bilete reknar me kr 150 i administrasjonsutgifter for det første biletetkr 50 pr stk for dei påfølgande i same bestilling.
  4. I tillegg vert det pålagt kr 500 i avgift for bilete som skal brukast i kommersielle samanhenger. For bruk innan vitskap, til museumspublikasjonar og lokalhistorisk litteratur reknar me ingen avgift utover administrasjonsutgifter.
    Det er kjærkome viss biblioteket får tilsendt eitt eksemplar av ein eventuell publikasjon kor bestilte bilete er bruke.
  5. Bileta må ikkje endrast (retusjering, digital manipulering, beskjæring) utan samtykke frå fotografen / biblioteket.
  6. Ved offentleggjering av bilete frå samlinga må fotograf og/eller Time bibliotek krediterast. ( Fotograf / Time bibliotek) Jmf. Lov om opphavsrett til åndsverk  
  7. Time bibliotek sender bestilte bilete som datafiler til oppdragsgivar.

 

 

Namn Stilling Telefon Epost
Anne-Lise Brådland Saksbehandlar 51776023 anne.lise.bradland@time.kommune.no
Aud Søyland Kristensen Biblioteksjef 51776175 aud.kristensen@time.kommune.no
Eli Dallavara Haugstad Avdelingsbibliotekar – lokalsamling 51776172 eli.dallavarahaugstad@time.kommune.no
Ingrid Bie Helgesen Bibliotekar 51776173 ingrid.bie.helgesen@time.kommune.no
Kitty Obrestad Saksbehandlar 51776158 kitty.obrestad@time.kommune.no
Kristine Helgesen Ungdomsbibliotekar 51776023 kristine.helgesen@time.kommune.no
Oddny Torvanger Avdelingsbibliotekar – barn 51776174 oddny.torvanger@time.kommune.no
Olav Magne Voll Avdelingsbibliotekar – fag vaksne 51776281 olav.magne.voll@time.kommune.no
Pia Kaldheim  Formidlar 51776159 pia.kaldheim@time.kommune.no

 

Komande hendingar

jan
30
tor
18:00 Shared reading – eit litterært p... @ Time bibliotek
Shared reading – eit litterært p... @ Time bibliotek
jan 30@18:00-19:30
Shared reading - eit litterært pusterom @ Time bibliotek
Ein pause i kvardagen? Eller spa for hjernen? Bli med på Shared Reading! Shared Reading betyr å lesa ein litterær tekst i fellesskap. Ein leseleiar les høgt ein på førehand valt novelle, eit dikt e.l.[...]
feb
1
lør
13:00 Laurdagstimen: Jeg kan ikke knel... @ Time bibliotek
Laurdagstimen: Jeg kan ikke knel... @ Time bibliotek
feb 1@13:00-14:00
Laurdagstimen: Jeg kan ikke knele. Tanker om Guds nærvær og fravær  hos Dag Solstad og Jon Fosse @ Time bibliotek
Laurdagstimen: Jeg kan ikke knele. Tanker om Guds nærvær og fravær  hos Dag Solstad og Jon Fosse. Ved Erling Pettersen | Arr. Time bibliotek Laurdag 1. februar kl. 13.00 | Storsalen | Kr 100   (Foto:[...]
feb
8
lør
12:00 Laurdagsfilm @ Time bibliotek
Laurdagsfilm @ Time bibliotek
feb 8@12:00-13:30
Laurdagsfilm @ Time bibliotek
Laurdagsfilm  1t 14 min. Passar for alle Laurdag 8. februar kl. 12.00 | Storsalen | Gratis   For detaljert info, sjå vårmeny eller bli med i gruppa «Laurdagsfilm på Time» på Facebook
feb
12
ons
12:30 Shared reading – eit litterært p... @ Time bibliotek
Shared reading – eit litterært p... @ Time bibliotek
feb 12@12:30-14:00
Shared reading - eit litterært pusterom @ Time bibliotek
Ein pause i kvardagen? Eller spa for hjernen? Bli med på Shared Reading! Shared Reading betyr å lesa ein litterær tekst i fellesskap. Ein leseleiar les høgt ein på førehand valt novelle, eit dikt e.l.[...]
19:30 Foredrag: Politiets rolle i forb... @ Time bibliotek
Foredrag: Politiets rolle i forb... @ Time bibliotek
feb 12@19:30-21:00
Foredrag: Politiets rolle i forbygging av vold i nære relasjoner @ Time bibliotek
Foredrag: Politiets rolle i forbygging av vold i nære relasjoner Ved politioverbetjentane Sissel Meling og Kirsti Enoksen ved Sør-Vest politidistrikt  Arr: Folkeakademiet Time / Time bibliotek Onsdag 12. februar kl. 19.30 | Storsalen | Kr[...]

Biblioteksøk

Lån bøker frå heile Norge frå di eiga stue.

Logg på bibsok.no med ditt nasjonale lånekort og sett i gang!

KLOKKATOLV

Aktivitetar for barn frå 1-7 trinn i haust- og vinterferiar

 

Leksehjelpa

Kvar tysdag kl. 16-18 kan du få hjelp til lekselesing

og prøvelesing saman med frivillege frå Røde kors.

Passar for elevar frå 8. klasse til og med 3. vidaregåande skule.

Litterær lunsj

Ein torsdag i månaden arrangerer me litterær lunsj i husets kafe, Huldas kjøkken.

Laurdagsfilm

Laurdagar kl. 12.00 viser me film for heile familien på biblioteket

meld deg inn i gruppa «Laurdagsfilm på Time bibliotek» på Facebook

for informasjon om filmane.

Translate »