Måndag: KLOKKATOLV aktivitetar for barn frå 1-7. trinn i storsalen. maks 30 plassar

Tysdag: KLOKKATOLV aktivitetar for barn frå 1-7. trinn i storsalen. maks 30 plassar

Onsdag tom. fredag: Aktivitetar i biblioteket som passar for alle.

Me viser mellom anna film, speler brettspel, lager spennande kreasjonar og bygger med lego.

Alle er velkomne til å tilbringe dagane sine i biblioteket heile vinterferien!

Translate »