I forbindelse med koronaviruset følger Sola bibliotek anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Sola kommune. Vi har få arrangementer som berøres av klare retningslinjer per nå, men vurderer situasjonen løpende og er i jevnlig dialog med samarbeidspartnere om faste aktiviteter. Det vil komme endringer i aktiviteter og arrangementer de neste ukene, og alle bør følge med på Facebook for oppdatert informasjon. Endringer kan skje på kort varsel.

Vi ønsker å opprettholde best mulig tilbud fremover, og har derfor iverksatt tiltak for å redusere smitterisiko for våre besøkende og ansatte. Vi ber bibliotekets besøkende om forståelse for at tilbudet ikke vil være som vanlig fremover, men at vi alle er med på dugnaden for å begrense smitteomfang.

I tillegg til de forholdsregler som påvirker driften på grunn av koronaviruset, har vi over lengre tid vært rammet av sykdom i personalgruppen. Den største endringen i perioden 13. – 21.mars er derfor at vi kun tilbyr bibliotektjenester på hovedbiblioteket i kulturhuset på Sola. Dette er med tunge bibliotekshjerter, men er et nødvendig tiltak for å kunne ha en stabil tjeneste for hele kommunen. Tanangerbuen får mer informasjon om praktiske tilpasninger på Facebook og som oppslag på Tananger bibliotek.

På Sola vil åpningstidene kunngjort for perioden 9.mars – 21.juni gjelde foreløpig.

Vi oppfordrer alle til å bidra til å redusere smittespredning fremover. Hvis du er i karantene, eller har symptomer på luftveisinfeksjon ber vi om at du ikke oppsøker biblioteket. Vi vil i en begrenset periode ikke ta gebyr for sent levert materiale (purregebyr). Er du syk, ber vi om at du beholder biblioteksboken hjemme til du har vært frisk i 14 dager.

Oppdatert informasjon: Facebook.com/solabibliotek

Translate »