Bruk av Biblioteksøk
Alle kan nytte Biblioteksøk til søking. Lånarar med Nasjonalt lånekort som nyttar eit hentebibliotek som har knytt seg til Biblioteksøk, kan også bruke tenesta til å bestille bøker.

 

Søk-Bestill-Hent

Gå inn på bibsok.no. Søk etter materialet du er ute etter. Klikk «bestill». Logg inn med Nasjonalt lånekortnummer og pinkode. Velg hentebibliotek. Lim inn lånekortnummer. Bestill.

 

Biblioteksøk
Det felles biblioteksøket frå Nasjonalbiblioteket skal gi éin inngang til norske bibliotekkatalogar, høve til å låne litteratur frå alle norske bibliotek og direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidreg til å jamne ut ulikskapar mellom norske bibliotek og gir alle innbyggjarar same tilgang til litteratur, uavhengig av storleiken på biblioteket i kommunen dei bur i.

Alle folkebibliotek, de fleste fagbibliotek (alle universiteter og høgskoler) og også bibliotek i mange videregående skoler er med i Biblioteksøk.

Når Biblioteksøk skal finne en bok vil den først lete i ditt nærmeste bibliotek (ditt hentebibliotek). Har ikke dette biblioteket boka vil Biblioteksøk gå til nærmeste neste bibliotek, og finnes boka der vil boka bli sendt til ditt hentebibliotek. På den måten vil Biblioteksøk sørge for at bøker som blir bestilt fra andre bibliotek får kortest og mest mulig effektiv reisevei. Finnes ikke boka på ditt hentebibliotek kan det gå ca. en uke før boka kan hentes på biblioteket.

Translate »