Torsdag 9. mai kl. 17.30 kommer Atle Skarsten, Odin Leirvåg, Erik Ettrup fra Militærhistorisk forening i Rogaland til Sola bibliotek for å presentere boken Alarmstart. Den er den femte i serien om Glimt fra okkupasjonen i Rogaland under 2. verdenskrig. Boksalg med signering i etterkant av foredraget.

I denne boken er det fokus på hvordan luftrommet over Rogaland ble en kamparena for allierte og tyske fly. Tusen unge flygere og flybesetninger forsvant i havet utenfor kysten vår og de har ofte blitt glemt i historiefortellingen. I boken Alarmstart fortelles for første gang historien samlet om disse unge soldatene, hvilke oppdrag de hadde og hva som gjorde at noen aldri kom hjem igjen.

Samtidig er det også en historie om et teknologisk kappløp, både i luften med nyutviklede fly, våpen og taktikker, og på bakken med radarer og andre elektroniske nyvinninger.

Militærhistorisk forening i Rogaland

 

De fem bindene i serien Glimt fra okkupasjonen er gitt ut av Militærhistorisk Forening Rogaland (MHFR). MHRF er en eksklusiv forening som består av medlemmene Øistein Berge, Erik Ettrup, Odin Leirvåg, Atle Skarsten, Hjalmar Inge Sunde og Tor Ødemotland. Til boken Alarmstart har de fått med seg Luftwaffe ekspert Johan P. Petersen. Dette er alle lokalhistorikere med lang fartstid innenfor krigshistorie. De har alle høy kompetanse innenfor forskjellige områder forbundet med 2. verdenskrig, noe som igjen gir en unik bredde i kunnskapen foreningen har tilgjengelig. Flere av medlemmene har skrevet artikler og utgitt bøker tidligere, både på norsk og engelsk og har store private samlinger av bilder og kildemateriale. I tillegg har foreningen de siste årene samlet en stor og omfattende samling originale bilder fra Rogaland under 2. verdenskrig. De fleste bildene som er benyttet i Alarmstart tilhører derfor MHFR eller medlemmene individuelt. De har som før lagt vekt på i størst mulig grad å benytte bildemateriale som ikke tidligere har vært publisert.

Translate »