De store felleskapene i samfunnet vårt forvitrer. Enten det gjelder kirka, verneplikten for menn, de store industribedriftene, massemedia, arbeiderbevegelsen eller de store folkepartiene, så finner vi sammen på stadig færre arenaer. Vi går fra å være naboer til bare å bo ved siden av hverandre, slik Einar Gerhardsen sa. Polariseringen og forskjellene øker, og i stedet for Felles-Norge får vi en stadig mer hemningsløs individualisme.
Hva gjør denne utviklingen med samfunnet vårt og kan vi gjøre noe for å snu den?Inngang: kr 150 / kr 100 (medl.) / kr 50 (student)