I forbindelse med coronaviruset følger Jærbiblioteka (Klepp, Sola og Time) råd fra Folkehelseinstituttet og kommunene. Vi ønsker å opprettholde best mulig tilbud fremover, og har derfor iverksatt hygienetiltak for å redusere smitterisiko for våre besøkende og ansatte.

Hvis du er i karantene, eller har symptomer på luftveisinfeksjon ber vi om at du ikke oppsøker biblioteket. Vi vil i en periode framover ikke ta gebyr for for sent levert materiale (purregebyr). Er du syk og/eller er i karantene, ber vi om at du beholder dine lån hjemme i inntil 14 dager etter at du er frisk.

Se også informasjon fra hvert enkelt bibliotek og følg med på Facebook og Instagram om endringer. Alle arrangement vurderes fortløpende og kan bli avlyst på kort varsel.

Translate »