Grunna korona-situasjonen har me reduserte opningstider førebels ut august 2020.

Det er høve til å bruke publikums pc, aviskroken og møterom/studiebord. Me viser til smittevernreglane om å halde ein meters avstand og god handhygiene.

 

Opningstidene på Time bibliotek vert førebels slik:
 
Måndag: kl. 10.00 – 15.00
Tysdag: kl. 10.00 – 15.00
Onsdag: kl. 10.00 – 15.00
Torsdag: kl. 13.00 – 18.00
Fredag: kl. 10.00 – 15.00
 
 
Me har to innleveringskassar utanfor hovudinngangen. Desse kan de benytte for å levere inn bøker etter stengetid.
Hugs å ta med lånekort. Bruk gjene utlånsautomater når de skal låne. Kom til skranka når de skal hente reserverte bøker. 
 
Me oppfordrar foreldre til å hente/låne bøker for barna, og at kun ein person låner og leverer på vegne av sin familie.
 
Velkommen 😃

 


Time bibliotek
Ein oase for kunnskap og oppleving

Time bibliotek samarbeider med Klepp bibliotek og Sola bibliotek under nemninga Jærbiblioteka. Visjonen til Time bibliotek er «Ein oase for kunnskap og oppleving». Biblioteket er samlokalisert med Garborgsenteret. Me ligg like ved høghuset og næringssenteret Forum Jæren ved jernbanestasjonen på Bryne, og er næraste nabo til Bryne vidaregåande skule. Me er ein stad kor publikum kjem for å låna bøker, som er kjerneverksemda i biblioteket, men dei får og eit stort og variert tilbod gjennom arrangement for store og små, unge og eldre. Programmet vårt består mellom anna av: litterær lunsj, foredrag, konsertar, debattar, film- og teaterframsyning for barn og mykje meir.

I tillegg til lange opningstider dagleg, har me sjølvbetjening på sundagar mellom kl 12-17.

Time bibliotek tilbyr også gratis lån av studieceller og møtelokale i opningstida, og ein lesesal ein kan benytta etter stenging, med toalett og eigen utgang. Me tilbyr utleige av Storsalen til ulike arrangement – både for bedrifter, organisasjonar og privatpersonar. Sjå leigeprisar her: https://jaerbiblioteka.no/lan-og-leige-av-lokale-time-bibliotek

Du kan kontakta oss på telefon: 51 77 61 70 eller e-post: bibliotek@time.kommune.no

 

Me er også å finna på sosiale media som Facebook, Twitter og Instagram.                                            

 

 

Time bibliotek held stengt alle heilagdager, samt nyttårs-, påske-, pinse- og julaften. Me har òg avvikande opningstider i feriar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opningstidene på Time bibliotek er førebels kortare grunna korona-situasjonen.
 
Måndag: kl. 10.00 – 15.00
Tysdag: kl. 10.00 – 15.00
Onsdag: kl. 10.00 – 15.00
Torsdag: kl. 13.00 – 18.00
Fredag: kl. 10.00 – 15.00
Laurdag: Stengt
Sundag: Stengt
 
Velkommen 🙂 

 

      Time bibliotek held stengt alle heilagdager, samt nyttårs-, påske-, pinse- og julaften.

                     Me har òg avvikande opningstider i feriar.

 

  Lån og leige av lokale

 

Time bibliotek og Garborgsenteret disponerer fleire rom du kan låna eller leiga. Ta kontakt på bibliotek@time.kommune.no dersom du vil nytta rom hjå oss.

 

 Aviser ved Time bibliotek

Biblioteket abonnerer på mange aviser, både lokale og nasjonale. Kom gjerne med framlegg dersom du saknar ei avis.

Me har ein koselig aviskrok i biblioteket kor du kan lese lokale og nasjonale dagsferske aviser, og slå av ein prat om du ønskjer.

Me er ein hotspot for Pressreader. Du kan laste ned appen i Appstore, Google Play m.m og komme innom biblioteket for å «opne» 3 dagar med fri tilgang av aviser frå heile verda. Når dei 3 dagana er omme kan du komme tilbake og få tilgang på ny.

Via Nasjonalbibliotekets nettside kan du søke digitalt i aviser. Finn ut kva som skjedde i Noreg dagen du vart fødd, eller finn gamle artiklar frå dine slektninger langt tilbake. Nasjonalbiblioteket held på å digitalisert alle aviser utgitt i Noreg. Nokon er tilgjengelige for alle IP-adresser, nokon må du logge på med passord frå biblioteket, i bibliotekets lokaler. Nokon kan du berre opne i Nasjonalbibliotekets lokaler.

 

Digital fotosamling

Time bibliotek har, i samarbeid med Jærmuseet, digitalisert ca 3500 bilde frå den lokale fotosamlinga. No kan alle enkelt få tilgang til bilda. Samlinga inneheld mellom anna fleire hundre Widerøe-bilde (flyfoto) frå heile kommunen frå 1950-60-talet, innsamla bilde til dei to siste banda av Time gard og ætt, og rundt 2000 bilde tatt av Peder Netland. Hans bilde er av alt frå bygningar og familiar til kvardagssituasjonar.

Klikk på lenka nedanfor for å finne bilete frå fotosamlinga.

https://digitaltmuseum.no

 

                                   

Vilkår for bruk av fotografi frå Time bibliotek si fotosamling

 

  1. Fotografen eller biblioteket har alle rettar til alle bileta i samlinga. Bileta kan ikkje brukast utan samtykke frå  fotografen eller biblioteket.
  2. Den som bestiller bilete, kjøper berre retten til å bruka det i avtalt samanheng. Skal biletet brukast i annan samanheng ein annan gong, må dette avtalast med biblioteket.
  3. Ved bestilling av bilete reknar me kr 150 i administrasjonsutgifter for det første biletetkr 50 pr stk for dei påfølgande i same bestilling.
  4. I tillegg vert det pålagt kr 500 i avgift for bilete som skal brukast i kommersielle samanhenger. For bruk innan vitskap, til museumspublikasjonar og lokalhistorisk litteratur reknar me ingen avgift utover administrasjonsutgifter.
    Det er kjærkome viss biblioteket får tilsendt eitt eksemplar av ein eventuell publikasjon kor bestilte bilete er bruke.
  5. Bileta må ikkje endrast (retusjering, digital manipulering, beskjæring) utan samtykke frå fotografen / biblioteket.
  6. Ved offentleggjering av bilete frå samlinga må fotograf og/eller Time bibliotek krediterast. ( Fotograf / Time bibliotek) Jmf. Lov om opphavsrett til åndsverk  
  7. Time bibliotek sender bestilte bilete som datafiler til oppdragsgivar.

 

 

Namn Stilling Telefon Epost
Anne-Lise Brådland Saksbehandlar 51776023 anne.lise.bradland@time.kommune.no
Aud Søyland Kristensen Biblioteksjef 51776175 aud.kristensen@time.kommune.no
Eli Dallavara Haugstad Avdelingsbibliotekar – lokalsamling 51776172 eli.dallavarahaugstad@time.kommune.no
Ingrid Bie Helgesen Bibliotekar 51776173 ingrid.bie.helgesen@time.kommune.no
Kitty Obrestad Saksbehandlar 51776158 kitty.obrestad@time.kommune.no
Kristine Helgesen Ungdomsbibliotekar 51776023 kristine.helgesen@time.kommune.no
Oddny Torvanger Avdelingsbibliotekar – barn 51776174 oddny.torvanger@time.kommune.no
Olav Magne Voll Avdelingsbibliotekar – fag vaksne 51776281 olav.magne.voll@time.kommune.no
Pia Kaldheim  Formidlar 51776159 pia.kaldheim@time.kommune.no

 

Biblioteksøk

Lån bøker frå heile Norge frå di eiga stue.

Logg på bibsok.no med ditt nasjonale lånekort og sett i gang!

KLOKKATOLV

Aktivitetar for barn frå 1-7 trinn i haust- og vinterferiar

 

Leksehjelpa

Kvar tysdag kl. 16-19 kan du få hjelp til lekselesing

og prøvelesing saman med frivillege frå Røde kors.

Passar for elevar frå 8. klasse til og med 3. vidaregåande skule.

Litterær lunsj

Ein torsdag i månaden arrangerer me litterær lunsj i husets kafe, Huldas kjøkken.

Laurdagsfilm

Utvalde laurdagar viser me film for heile familien på biblioteket kl. 12.00.

Meld deg inn i gruppa «Laurdagsfilm på Time bibliotek» på Facebook

for informasjon om filmane.

Translate »