Klepp bibliotek

Tlf 51 42 98 70 , e-post : klepp.bibliotek@klepp.kommune.no

Klepp bibliotek ligg i Klepp rådhus, sentralt i Kleppekrossen.

 

Ordinære opningstider:

 

Biblioteket er sjøvbetjent måndag-fredag  frå kl. 8:30 – 10.00

 

Måndag:    8.30 – 18.00

Tysdag:      8.30 – 18.00

Onsdag:     8.30 – 18.00

Torsdag:    8.30 – 18.00

Fredag:      8.30 – 15.00

Laurdag:  10.00 – 14.00

 

Klepp bibliotek held stengt alle heilagdager, samt nyttårs-, påske-, pinse- og julaften.

Me har òg avvikande opningstider i feriar.

 

Opningstider 19. juni – 20 august:

sol

Måndag: 8.30 – 15.00 (sjølbetjent 8.30-10.00)

Tysdag:   8.30 – 15.00 (sjølbetjent 8.30-10.00)

Onsdag:  8.30 – 18.00 (sjølbetjent 8.30-12.00)

Torsdag: 8.30 – 15.00 (sjølbetjent 8.30-10.00)

Fredag:   8.30 – 15.00 (sjølbetjent 8.30-10.00)

Laurdag: stengt

 

 

 

Kommende hendelser

jun
1
tor
00:00 Sommarles @ Klepp bibliotek
Sommarles @ Klepp bibliotek
jun 1@00:00-aug 31@23:45
Sommarles @ Klepp bibliotek | Rogaland | Norge
                               Frå 1.juni til 31.august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles 2017, saman med barn frå 300 andre kommunar i landet! Sommarles er ein nettbasert kampanje. På nettsida sommarles.no/sommerles.no[...]

På biblioteket kan du låna bøker, lydbøker, filmar, tidsskrift og vekeblad, musikk og dataspel.

Lokalsamlinga har lokalhistoriske bøker frå Klepp, Jæren og Rogaland. Bok til alle og Boka kjem er tilbod til dei brukarane som ikkje kan koma til biblioteket sjølv.

Biblioteket har eit godt samarbeid med Det flerspråklige bibliotek om bøker på andre språk som for eksempel arabisk og somalisk.

Biblioteket er ein møteplass, der du kan lesa aviser, ta ein drøs, sitja ved datamaskinar, surfa på internett og studera på lesesal eller grupperom.

Klepp bibliotek har ikkje berre bibliotekfunksjonar, men fungerer også som kommunen sitt servicekontor, der innbyggjarane kan kopiera, ta utskrift frå PC, senda fax og mail eller få bossekker.

Klepp kommune har som visjon: Barna, vår framtid. Barneavdelinga på Klepp bibliotek har høg aktivitet, med stort utlån og eit godt samarbeid med skular og barnehagar. På barneavdelinga kan du finna bildebøker, barne- og ungdomsbøker, teikneseriar, eventyrbøker, lydbøker og filmar. Barneavdelinga tilbyr 6-10 arrangement for førskulebarn i året.

Alle er velkomne til Klepp bibliotek!

 

Tilbod på Klepp bibliotek:

 

Fjernlån

Biblioteket kan låna inn materiale som me ikkje har sjølv frå andre bibliotek. Denne tenesta er gratis.

 

Boka kjem – oppsøkjande bibliotekteneste

Biblioteket skal ha eit tilbod til alle innbyggjarane i kommunen, også dei som ikkje kan koma seg til biblioteket sjølv. Derfor: Kan du

ikkje koma til biblioteket, kan biblioteket koma til deg. Boka kjem-tenesta er gratis, og tilbodet gjeld for alle eldre, langvarig sjuke og

funksjonshemma som ikkje greier å koma seg til biblioteket for eigen maskin. Me kjem heim til deg ca. kvar fjerde veke, vanlegvis

den andre tysdagen i månaden, unnateke juli. Du kan låna bøker, lydbøker, musikk, språkkurs, dvd-ar. Du bestemmer sjølv kva du vil

låna, og kor mykje. Viss dette er noko for deg, eller du kjenner nokon som kan vera interessert, ta kontakt med oss.

 

Bok til alle – bibliotek

Foreininga Leser søker bok samarbeider med over 250 bibliotek over heile landet. Desse biblioteka kallar vi Bok til alle-bibliotek. Her

kan ein enkelt finna bøker som er lette å lese. Bøkene er samla i eigne hyller og sortert etter grad av tilpassing. Bibliotekarane kan

også gi gode råd om kva bøker som kan passa best for ulike lesevanskar.

 

Bøker på andre språk

Biblioteket har eit godt samarbeid med Det flerspråklige bibliotek. Dermed har biblioteket bøker på fleire språk, både for vaksne og

barn. Forutan bøker på engelsk, kan ein låna bøker på blant anna arabisk, somalisk, polsk, russisk, dari, persisk, islandsk. Biblioteket

prøver å ha bøker på dei språka som blir etterspurde, så ta kontakt dersom du ikkje finn bøker på det språket du ønskjer.

Hugs også på at vi kan fjernlåna bøker frå blant anna Det flerspråklige biblioteket.

Translate »
Click to listen highlighted text!